Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Lập niên biểu về các sự kiện chính trong quá trình giành độc lập của nước Lào, từ

Câu 3:

Lập niên biểu về các sự kiện chính trong quá trình giành độc lập của nước Lào, từ năm 1945 đến năm 1975 theo mẫu sau.

Lời giải:

Thời gianSự kiện chính
23-8-1945 Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền
12-10-1945 Khởi nghĩa ở Viêng Chăn giành thắng lợi, Chính phủ Lào tuyên bố độc lập.
3-1946 Pháp trở lại xâm lược Lào.
7-1954 Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Lào.
22-3-1955 Đảng Nhân dân Lào thành lập, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc Mĩ.
21-2-1973 Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hòa bình ở Lào được kí kết.
5-1972 – 12-1972 Quân và dân Lào nổi dậy giành chính quyền trong cả nước.
2-12-1975 Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập.