Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy phân tích sự biến đổi về chính trị và kinh tế của khu vực Đông Bắc Á

Câu 3:

Hãy phân tích sự biến đổi về chính trị và kinh tế của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải:

* Về chính trị:

- Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (10/1949).

- Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38.

     + 8-1948: Nhà nước Đại hàn Dân Quốc ( phía Nam bán đảo Triều Tiên) được thành lập.

     + 9-1948: Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (phía Bắc bán đảo Triều Tiên) ra đời.

* Về kinh tế:

- Nửa sau thế kỉ XX, kinh tế khu vực Đông Bắc Á ngày càng tăng trưởng mạnh.

- Đông Bắc Á có 3 “con rồng” châu Á: Hàn Quốc, Hồng Công và Đài Loan.