Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các

Câu 3:

Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau:

a. Xác định, điền tên nước và năm giành độc lập và tô màu vàng nhạt vào các nước ở Mĩ Latinh.

b. Tô màu xám nhạt vào các nước và lãnh thổ còn lại.

Lời giải: