Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 85 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy: a. Ghi tên bức

Câu 2:

Quan sát hình 85 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy:

a. Ghi tên bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

b. Cho biết ý nghĩa của bức hình

Lời giải:

- Bức hình Đoàn tàu thống nhất Nam - Bắc thể hiện Tuyến đường sắt Thống Nhất từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn đã hoạt động trở lại.