Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 84 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy: a. Khoanh tròn chữ

Câu 2:

Quan sát hình 84 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy:

a. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, về lí do chủ yếu của việc: Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Lời giải:

A. lãnh thổ được thống nhất
X B. hai miền có hai hình thức tổ chức nhà nước khác nhau
C. nguyên vọng tha thiết của nhân dân
D. xu thế phát triển của lịch sử dân tộc
b. Nêu suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của bức ảnh bên:

Lời giải:

- Bức ảnh thể hiện niềm vui mừng của nhân dân khi cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.