Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 53 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành

Câu 2:

Quan sát hình 53 trong SGK và kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau:

a. Xây dựng bảng chú giải: tô màu vàng nhạt cho vùng tự do và căn cứ du kích của ta; Tô màu xanh xám cho vùng quân Pháp tạm chiếm; Tô màu đỏ kí hiệu hướng tiến công của quân đội Việt Nam; Tô màu đỏ và màu cam kí hiệu hướng tấn công của quân đội giải phóng Lào với quân tình nguyện Việt Nam; Tô màu xanh.

b. Triển khai các kí hiệu từ bảng chú giải sáng lược đồ.

c. Ghi một số địa danh vào lược đồ (lưu ý 5 vùng quân Pháp phân tán lực lượng)

Lời giải: