Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 48 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành lược

Câu 2:

Quan sát hình 48 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các bước sau:

a. Hoàn thiện bảng chú giải bằng việc tô màu các kí hiệu: Chiếc dù thể hiện nơi quân Pháp nhày dù; mũi tên thể hiện hướng tiến công của quân Pháp; mũi tên thể hiện hướng quân ta tấn công, chặn đánh địch; mũi tên chỉ hướng quân Pháp rút lui, tháo chạy (lưu ý chọn màu đỏ cho quân ta, màu xanh cho quân địch)

b. Triển khai các kí hiệu từ bảng chú giải sáng lược đồ.

Lời giải:

c. Dựa vào lược đồ hoàn chỉnh, trình bày tóm tắt diễn biến của chiến dịch

Lời giải:

* Diễn biến:

- Ngày 7-10-1947, Pháp mở chiến dịch tiến công Việt Bắc.

- Ngày 15-10-1947, Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tân công mùa đông của giặc Pháp”.

- Ngày 30-10-1947, Ta chặn đánh địch ở đèo Bông Lau (Lạng Sơn).

- Ngày 11-1947, Tiếp tục phục kích, phản công địch tại Chợ Đồn, Chợ Mới.

- Ngày 19-12-1947, Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc.