Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 35 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy: a. Tô màu vàng cho lãnh

Câu 2:

Quan sát hình 35 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy:

a. Tô màu vàng cho lãnh thổ nước ta; ghi địa danh và tô màu kí hiệu ngọn đuốc, kí hiệu ngôi sao vào lược đồ bên (lưu ý hoàn thành chú giải)

Lời giải:

b. Trình bày diễn biến chính khởi nghĩa Bắc Sơn.

Lời giải:

- Ngày 22-9-1940, Nhật đánh chiếm Lạng Sơn.

- 27/9/1940: Nhân dân Bắc Sơn nổi dậy chiếm được Mỏ Nhài,đội du kích Bắc Sơn được thành lập

- Nhật và Pháp câu kết với nhau tiến hành khủng bố phong trào cách mạng.