Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 34 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy cho biết nội dung và ý

Câu 2:

Quan sát hình 34 kết hợp nội dung trong SGK, em hãy cho biết nội dung và ý nghĩa của cuộc đấu tranh trong bức ảnh dưới đây:

Lời giải:

- Nội dung: Mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1938) tại khu Đấu Xảo (nay thuộc khu vực Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội).

- Ý nghĩa:

     + Là cuộc mít tinh lớn nhất trong thời kì vận động dân chủ 1936-1939, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

     + Đánh dấu bước trưởng thành về nghệ thuạt tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản.