Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 31 và dựa vào nội dung trong SGK, em hãy: a. Xác định, điền tên

Câu 2:

Quan sát hình 31 và dựa vào nội dung trong SGK, em hãy:

a. Xác định, điền tên và tô màu vàng vào địa bàn hai tỉnh diễn ra phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh vào lược đồ dưới đây.

b. Điền một số địa danh quan trọng trong phong trào (tên căn cứ cách mạng,tên thành phố, thị xã) vào lược đồ dưới đây.

Lời giải:

c. Trình bày diễn biến chính của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh theo lược đồ.

Lời giải:

+ 9-1930: phong trào đấu tranh dâng cao ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

+ Nhiều cuộc biểu tình có vũ trang tự vệ của nông dân nổ ra, các cuộc đấu tranh này được công nhân Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.

- 12/9/1930: 8000 nông dân ở Hưng Nguyên – Nghệ An nổi dậy biểu tình.

-> Quần chúng nhân dân đã giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền của nhân dân. Xô viết Nghệ - Tĩnh được thành lập.