Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 29 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy: a. Ghi tên cho

Câu 2:

Quan sát hình 29 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

b. Viết tóm tắt hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng và Nguyễn Thái Học?

Lời giải:

- Ngày 25-12-1927, Nguyễn Hái Học, Phó Đức Chính thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.

- Lúc đầu Đảng chưa có chính cương rõ ràng, chỉ nêu chung chung là: trước làm dân tộc cách mạng sau làm thế giới cách mạng.

- Năm 1929 công bố bản Chương trình hành động.

- Tháng 12-1929, tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.

- Đêm 9-2-1930, tổ chức khởi nghĩa Yên Bái nhưng thất bại nhanh chóng.