Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 24 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy cho biết việc

Câu 2:

Quan sát hình 24 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy cho biết việc làm của hai nhân vật trong hình bên nói lên điều gì? Ghi tên cho bức hình vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

- Năm 1972: Hai nhà lãnh đạo Mĩ và Liên Xô kí Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT- 1).- Thể hiện sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn đông – tây.