Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 20 và dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới

Câu 2:

Quan sát hình 20 và dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các bước sau:

a. Điền tên các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2007.

b. Tô màu hồng đậm cho các nước sáng lập EU ( lưu ý hoàn thành bảng chú giải)

c. Tô màu hồng nhạt cho các nước EU còn lại (lưu ý hoàn thành bảng chú giải)

Lời giải: