Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát hình 15 trong SGK, em hãy: a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm

Câu 2:

Quan sát hình 15 trong SGK, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

b. Đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng.

Lời giải:

X Ông là Tổng thống da đen đầu tiên của nước Nam Phi mới
X Ông chỉ là chủ tịch của Đại hội dân tộc Phi (ANC)
Ông là chủ tịch của Tổ chức thống nhất châu Phi
Ông là Tổng thống đầu tiên của nước Namibia
c. Viết vắn tắt về cuộc đời và hoạt động của ông

Lời giải:

- N. Manđêla sinh ngày 18-7-1919,ngay từ thời trẻ, ông đã tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai.

- Trong thời gian bị giam giữ (1964-1990), ông vẫn tham gia đấu tranh.

- Ông là chủ tịch Đại hội dân tộc Phi (ANC) và Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi (1994-1999).

- Năm 1999, ông nghỉ hưu, nhưng vẫn tham gia hoạt động cho phong trào đòi hòa bình, hòa giải dân tộc ở châu Phi.