Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Lập bảng niên biểu tổng hợp các mốc lịch sử lớn của cách mạng Việt Nam từ 1930-2000

Câu 2:

Lập bảng niên biểu tổng hợp các mốc lịch sử lớn của cách mạng Việt Nam từ 1930-2000 theo bảng dưới đây:

Lời giải:

Thời gianMốc lịch sửÝ nghĩa
1925 Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lậpLãnh đạo quần chúng đấu tranh
1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đờiLãnh đạo cách mạng Việt Nam
1930 – 1931 Phong trào cách mạng đỉnh cao Xô viết Nghệ - TĩnhThành lập các Xô viết, là lần tập dượt đầu tiên cho cách mạng tháng Tám.
1936 – 1939 Phong trào dân chủ 1936-1939Là lần tập dượt thứ hai cho cách mạng tháng Tám.
8 – 1945 Cách mạng tháng Tám thành công.

Giành chính quyền về tay nhân dân.M

Phá tan xiềng xích Pháp, lật đổ chế độ phong kiến.

2 – 9 – 1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đờiThành lập nhà nước do dân làm chủ, tuyên bố nền độc lập của Việt Nam
1947 Chiến thắng Việt Bắc thu - đông.Đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. Cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới.
1950 Chiến thắng Biên giới thu – đông.Giải phóng biên giới Việt – Trung, làm phá sản kế hoạch Rơve
5 – 1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ.Đập tan kế hoạch Nava, đánh đuổi thực dân Pháp.
7 – 1954 Hiệp định Giơ ne vơ được kí kếtCông nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược.
1959 – 1960 Phong trào “Đồng khởi”Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ.
1961 – 1965 Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”
1965 – 1968 Chiến đấu chống chiến lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ”Đánh bại chiến lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ”
1968 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu ThânBuộc Mĩ phải “Phi Mĩ hóa” chiến tranh
1969 – 1973 Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến chiến”Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến chiến”
1972

- Tiến công chiến lược.

- Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

Buộc Mĩ phải “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược
1973 Hiệp định Paris được kí kết.Mĩ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút quân về nước.
1975 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
1975 – 1979 Đấu tranh bảo vệ Tổ quốcBảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
12 – 1986 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội đổi mới)Nước ta tiến hành đường lối đổi mới và đạt nhiều thành tựu