Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây: Lời giải: +)Những biện

Câu 2:

Khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây:

Lời giải:

+)Những biện pháp thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

X A. thực hiện 3 cuộc cải cách lớn
X B. nhờ vào sự viện trợ của Mĩ
X C. áp dụng những thành tựu về khoa học-kĩ thuật
D. nhờ sự giúp đỡ của các nước Tây Âu
+)Kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì vào giai đoạn nào?

A. từ sau chiến tranh đến năm 1950
B. trong những năm 50
X C. từ năm 1960 đến năm 1973
D. từ năm 1973 đến nay
+)Biện pháp chủ yếu mà Nhật Bản thực hiện trong lĩnh vực khoa học- kĩ thuật để đạt hiệu quả cao nhất là

A. đầu tư vốn để nghiên cứu khoa học
X B. mua bằng phát minh sáng chế
C. hợp tác với các nước khác
D. đánh cắp bằng phát minh sáng chế
Nhật bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới từ

A. đầu những năm 60 của thế kỉ XX trở đi
X B. đầu những năm 70 của thế kỉ XX trở đi
C. năm 1982 trở đi
D. đầu những năm 90 của thế kỉ XX trở đi
Sự kiện đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mĩ và Nhật Bản là

A. Mĩ đóng quân tại Nhật Bản
B. Mĩ viện trợ cho Nhật Bản
X C. Hiệp ước An ninh Mĩ – Nhật Bản được kí kết
D. Mĩ xây dựng căn cứ quân sự trên đất Nhật Bản
Từ đầu những năm 90, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế là:

A. vươn lên trở thành một cường quốc về quân sự
X B. nỗ lực thành một cường quốc chính trị
C. vận động trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
D. tăng cường viện trợ đối với các nước khác