Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng. +)Ý nào dưới đây không phải

Câu 2:

Hãy đánh dấu x vào ô trống, ý em cho là đúng.

+)Ý nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng mà các nguyên thủ trong hội nghị này đã đưa ra?

Lời giải:

Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
X Các nguyên thủ thống nhất thành liên minh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế
Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới
Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước, nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á