Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào nội dung và hình 78 trong SGK, em hãy: a. Tô màu (hồng nhạt, hồng đạm,

Câu 2:

Dựa vào nội dung và hình 78 trong SGK, em hãy:

a. Tô màu (hồng nhạt, hồng đạm, đỏ, vàng cam) lần lượt vào các kí hiệu chỉ hướng tấn công của ta trong chiến dịch Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và giải phóng hải đảo ở lược đồ bên (lưu ý hoàn thành chú giải)

Lời giải:

b. Nêu diến biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Lời giải:

* Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4 - 3 đến ngày 24 - 3)

- Ngày 4-3-1975, ta đánh nghi binh ở Plâyku và KonTum.

- Ngày 10-3-1975, ta tấn công Buôn Ma Thuột và giành thắng lợi lớn.

- Ngày 11-3-1975, giải phóng Buôn Ma Thuật.

- Ngày 12-3-1975, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng không thành.

- Ngày 14-3-1975: Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho quân rút khỏi toàn bộ Tây Nguyên, bị quân ta truy kích tiêu diệt.

- Ngày 24-4-1975, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng.

* Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ 21 - 3 đến 29 - 3 - 1975)

- Ngày 21-3-1975, ta đánh thẳng vào căn cứ của địch tại Huế, chặn đường rút chạy của chúng.

- Ngày 26-3-1975, giải phóng toàn bộ thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên.

- Ngày 29-3-1975, giải phóng toàn bộ thành phố Đà Nẵng.

- Cuối tháng 3, đầu tháng 4 các tỉnh còn lại ở miền Trung, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ được giải phóng.

* Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26 - 4 đến 30 - 4)

- Ngày 26-4-1975, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân tiến vào Sài Gòn chiếm các cơ quan đầu não của chúng.

- Ngày 30-4-1975: quân ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn.

11h30p: lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh.

- Ngày 2-5-1975: Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng.