Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào nội dung SGK, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy được sự giống nhau

Câu 2:

Dựa vào nội dung SGK, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa “chiến lược Chiến tranh đặc biệt” và “ chiến lược Chiến tranh cục bộ” của Mĩ áp dụng vào nước ta.

Lời giải:

Chiến lượcChiến tranh đặc biệtChiến tranh cục bộ
Giống nhau (âm mưu, thủ đoạn)

+ Đều là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới nằm trong chiến lược toàn cầu "phản ứng linh hoạt" của Mĩ.

+ Đều nhằm mục tiêu tiêu diệt lực lượng cách mạng, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.

Khác nhau (quy mô, tính chất ác liệt, mục tiêu, lực lượng, vũ khí)

- Quy mô: Chủ yếu ở miền Nam.

- Lực lượng: tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ.

- Quy mô: Mở rộng ra toàn Việt Nam.

- Lực lượng: tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.