Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào hình 58 trong SGK vào nội dung bài học, em hãy: a. Khoanh tròn chữ in

Câu 2:

Dựa vào hình 58 trong SGK vào nội dung bài học, em hãy:

a. Khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về Nội dung của cải cách ruộng đất

Lời giải:

X A. Chia ruộng đất cho dân cày nghèo
B. Chia ruộng đất cho dân cày nghèo, đem lại cho họ quyền làm chủ ở nông thôn về kinh tế và chính trị
C. Giảm bớt thuế ruộng đất cho nông dân
D. Giảm bớt thuế thu hoạch hoa màu cho nông dân
b. Phát biểu suy nghĩ của em về ý nghĩa của bức hình

Lời giải:

- Thể hiện sự phấn khởi của nhân dân khi nhận ruộc đất cày cấy.

- Cải cách ruộng đất được thực hiện hiệu quả, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”.