Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dựa vào hình 4 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các

Câu 2:

Dựa vào hình 4 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau:

a. Xác định, tô màu hồng, ghi tên nước và năm ra đời vào các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ( lưu ý hoàn thành chú giải)

Lời giải:

b. Cho biết các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải:

- Những năm 1944-1945, khi Hồng quân Liên Xô truy kích bọn phát xít qua vùng Đông Âu nhân dân các nước Đông Âu đã nổi dậy phối hợp tiêu diệt bọn phát xít, khởi nghĩa giành chính quyền và thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân.