Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý đúng: các nước và vùng lãnh thổ thuộc khu

Câu 2:

Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý đúng: các nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Bắc Á gồm:

Lời giải:

Hàn Quốc, Mông Cổ, lãnh thổ Đài Loan, Philippin
X Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan
CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Liên Bang Nga, Trung Quốc
Liên Bang Nga, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc