Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Nối các ô thời gian với các ô nội dung, sự kiện sao cho đúng. Lời giải:

Câu 10:

Nối các ô thời gian với các ô nội dung, sự kiện sao cho đúng.

Lời giải: