Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát hình 7 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy: a. Cho biết

Câu 1:

Quan sát hình 7 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

a. Cho biết bức ảnh bên gắn với sự kiện lịch sử nào? (đánh dấu x vào ô trống cho phương án đúng duy nhất)

Lời giải:

X Chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)
Liên Xô kí với Triều Tiên hiệp định rút quân khỏi Bắc Triều Tiên sau khi hoàn thành giải giáp quân Phiệt Nhật
Mĩ kí với Hàn Quốc hiệp định rút quân khỏi Hàn Quốc sau khi hoàn thành giải giáp quân phiệt Nhật
Đại diện hai miền Nam – Bắc kí hiệp định hòa hợp dân tộc
b. Nêu ý nghĩa của sự kiện trên.

Lời giải:

- Hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Triều Tiên được kí kết đã chấm dứt 3 năm giao tranh đẫm máu của Chiến tranh Triều Tiên.

- Tuy nhiên đây chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn Triều Tiên vẫn bị chia cắt thành hai miền cho đến tận ngày nay.