Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ

Câu 1:

Quan sát hình 47 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án dưới đây:

Lời giải:

+)Cuộc chiến đấu giam chân địch ở thủ đô Hà Nội thể hiện tinh thần của bộ đội ta

X A. sẵn sàng chiến đấu
B. vì nhân dân phục vụ
X C. căm thù giặc Pháp
X D. dũng cảm kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc
+)Ý nào không phải là kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị?

X A. Đánh bại hoàn toàn âm mưu, kế hoạch đánh úp cơ quan đầu não của ta ở Hà Nội và lực lượng vũ trang ở các đô thị
B. Củng cố xây dựng lực lượng của ta về mọi mặt
C. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao và vây hãm địch dài ngày trong các đô thị
D. Tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị kháng chiến lâu dài