Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát hình 44 kết hợp nội dung SGK, em hãy: a. Cho biết bức ảnh bên nói

Câu 1:

Quan sát hình 44 kết hợp nội dung SGK, em hãy:

a. Cho biết bức ảnh bên nói đến sự kiện nào? Ghi tên cho bức ảnh vào chỗ chấm (…).

Lời giải:

- Sự kiện: Ngày 2-3-1946, Quốc hội khóa I họp phiên đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

b. Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp khóa I, đã quyết định những nội dung gì?

Lời giải:

- Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp khóa I, đã quyết định:

+ Thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

+ Lập Ban dự thảo Hiến Pháp.