Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát hình 18 và dựa vào nội dung trong SGK, em hãy: a. Ghi tên cho bức

Câu 1:

Quan sát hình 18 và dựa vào nội dung trong SGK, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

b. Cho biết sự phát triển của khoa học – kĩ thuật Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải:

- Mĩ là nước khởi đầu cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại và đạt nhiều thành tựu.

     + Là nước đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới (máy tính điện tử, máy tự động).

     + Tìm ra những nguồn năng lượng mới (năng lượng nguyên tử, nhiệt hạch), vật liệu mới (Polime).

     + Lĩnh vực chinh phục vũ trụ: năm 1969 đưa người lên mặt trăng.

     + Đi đầu cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp.