Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Quan sát hình 1 trong SGK, kết hợp với nội dung bài học em hãy cho biết: a.

Câu 1:

Quan sát hình 1 trong SGK, kết hợp với nội dung bài học em hãy cho biết:

a. Các nhân vật ngồi ở hàng ghế (từ trái qua phải) trong ảnh bên là những ai? Họ là nguyên thủ của những cường quốc nào?

Lời giải:

- Từ trái qua phải trong ảnh là: Ru dơ ven (Mĩ), Sớcsin (Anh) và Xtalin (Liên Xô)

b. Họ gặp nhau tại hội nghị nào? Thời gian nào? Họ gặp nhau nhằm mục đích gì?

Lời giải:

- Họ gặp nhau tại Hội nghị Ianta (Liên Xô).

- Thời gian: Từ 4 đến 11-2-1945,

- Mục đích: thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.