Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết xu thế phát

Câu 1:

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết xu thế phát triển của thế giới ngày nay?

Lời giải:

- Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay:

     + Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

     + Sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.

     + Ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn diễn ra nội chiến và xung đột.

     + Xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.