Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy: a. Nêu những ngành kinh

Câu 1:

Dựa vào nội dung SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy:

a. Nêu những ngành kinh tế ở nước ta, đã bị Pháp tập chung đầu tư để khai thác trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.

Lời giải:

Pháp tập chung vào:

- Nông nghiệp: chủ yếu là đồn điền cao su.

- Khai mỏ: chủ yếu là mỏ than.

b. Phân tích tại sao Pháp lại chọn những ngành kinh tế đó?

Lời giải:

- Đầu tư vào nông nghiệp đề khắc phục hậu quả chiến tranh thế giới thứ nhất ở chính quốc.

- Việt Nam có trữ lượng than lớn.

- Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.