Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào nội dung SGK, hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án

Câu 1:

Dựa vào nội dung SGK, hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây:

Lời giải:

+)Nguyên nhân khách quan đã giúp kinh tế các nước Tây Âu, sau Chiến tranh thế giới thứ hai phục hồi là:

A. được đền bù chiến phí từ các nước bại trận
B. tinh thần lao động tự lực của nhân dân các nước Tây Âu
X C. sự viện trong của Mĩ trong kế hoạc Macsan
D. sự giúp đỡ của Liên Xô
+)Chính sách ưu tiên hàng đầu của các nước Tây Âu về chính trị là

A. đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân
B. tăng cường bóc lột bằng các hình thức thuế
C. tiến hành tổng tuyển cử tự do
X D. củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, liên minh chặt chẽ với Mĩ
+)Điểm nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1950 là

X A. nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới
X B. giai cấp tư sản tiến hành củng cố chính quyền và các hoạt động khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
C. nền kinh tế phát triển mạnh mẽ vượt mức so với trước chiến tranh
D. giai cấp tư sản tiến hành các hoạt động đàn áp nhân dân lao động
+)Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập năm 1949 nhằm:

A. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
X B. chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu
C. chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam
D. chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
+)Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) được thành lập vào năm

A. 1954
B. 1955
C. 1956
X D. 1957
+)Đến năm 1993, số nước thành viên của Liên minh châu Âu là

A. 14 nước
X B. 15 nước
C. 16 nước
D. 17 nước
+)Cộng hòa dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức vào thời gian

A. ngày 3-9-1990
X B. ngày 3-10-1990
C. ngày 3-11-1990
D. ngày 3-12-1990
+)Các nước thành viên đầu tiên của EEC gồm

A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Italia
B. Anh, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Đức
C. Pháp, Đức, Hà Lan, Lucxămbua, Bỉ, Italia
X D. Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan