Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 57 trong SGK vào nội dung bài học, em hãy: a. Khoanh tròn chữ in

Câu 1:

Dựa vào hình 57 trong SGK vào nội dung bài học, em hãy:

a. Khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương

Lời giải:

A. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp đối với 3 nước Đông Dương đã chấm dứt
B. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, bắt đầu tiến lên xây dựng xã hội mới
C. Miền Nam vẫn dưới ách thống trị của Mĩ. Mĩ và tay sai có âm mưu chia cắt nước ta lâu dài
X D. Chiến tranh đã chấm dứt, đất nước bị chia cắt làm hai miền, với 2 chế độ chính trị, xã hội khác nhau
b. Phát biểu suy nghĩ của em về ý nghĩa của bức hình

Lời giải:

- Hình ảnh nhân dân Hà Nội vui mừng đón bộ đội vào tiếp quản thủ đô.

- Thể hiện không khí tưng bừng, phấn khởi của nhân dân khi trở thành người làm chủ vùng đất của mình.

- Sự yêu mến, biết ơn với những người đã làm nên chiến thắng của dân tộc.