Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dựa vào hình 14 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các

Câu 1:

Dựa vào hình 14 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các bước sau:

a. Xác định vị trí, điền tên nước và năm giành độc lập cho các nước châu Phi giành độc lập sau năm 1945.

b. Tô màu hồng đậm vào các nước châu Phi giành được độc lập vào năm 1960, các nước còn lại tô màu hồng nhạt (lưu ý hoàn thành bảng chú giải).

Lời giải: