Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung SGK,em hãy khoanh tròn chữ in

Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Lịch Sử 12:

Dựa vào nội dung SGK,em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về: 5 địa điểm Pháp phải phân tán quân ra để chiếm giữ.

Lời giải:

X A. Điện Biên Phủ, Plâyku, Luông Phabang-Mường Sài, Đồng bằng Bắc Bộ, Xênô
B. Plâyku, Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xênô, Hòa Bình
C. Luông Phabang, Xênô, Đồng bằng Bắc Bộ, Lai Châu, Plâyku
D. Điện Biên Phủ, Đồng bằng Bắc Bộ, Xênô, Tây Nguyên, Luông Phabang-Mường Sài